top of page

Support Group

Public·262 members

Iar Msp430 5.51 Keygen


Iar Msp430 5.51 Keygen === https://urlin.us/2tpRMMIar Msp430 5.51 Keygen


The C-SPY Debugger is a comprehensive debugger with an MSP430 simulator and support for RTOS-aware debugging on hardware. It provides FET debugger support as well as power debugging to visualize power consumption in correlation with source code. In addition, it supports TI's msp430-txt output format.


Boş uçlar toprak msp430 veya kullandığınız farklı bir işlemci ile yaptığınızda toprak noktasını kullanabilirsiniz. Bağlantılarınızı yaptarken pt ucunu kullanmadım o displayin sağ alt kısmında kalan noktanın yanmasını sağlıyor.


;*******************************************************************************; MSP430 Assembly Sayı 0-9 Devresi; Açıklama: 7 segment display ile saydırma işlemi yapıldı. Assembly kodları kullanıldı; P1.0 ---> a; P1.1 ---> b; P1.2 ---> c; P1.3 ---> d; P1.4 ---> e; P1.5 ---> f; P1.6 ---> g; GND ---> GND;; SelimErkan; ; Nisan 20132; Derleme IAR Embedded Workbench Version: 5.51;*******************************************************************************#include "msp430g2553.h";-------------------------------------------------------------------------------ORG 0F800h ; Program Reset;-------------------------------------------------------------------------------RESET mov.w #0280h,SP ;StopWDT mov.w #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL ; Stop WDTilkayar bis.b #0FFh,&P1DIR ; Kullanacağımız portlar belirlendi.bic.b #0FFh,&P1OUT ; Program çalışmaya başladığında;yanan segment olmaması için tüm;segmentler söndürüldüAnaKod mov.b #03Fh,&P1OUT ; 0 için 16lık tabanda açık portlarcall #bekle ; Bekle komutu ile 0.5sn beklemecall #bekle ;1 sn ye tamamlandı 2. kullanımmov.b #006h,&P1OUT ; 1 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #05Bh,&P1OUT ; 2 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #04Fh,&P1OUT ; 3 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #066h,&P1OUT ; 4 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #06Dh,&P1OUT ; 5 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #0FDh,&P1OUT ; 6 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #007h,&P1OUT ; 7 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #07Fh,&P1OUT ; 8 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklemov.b #06Fh,&P1OUT ; 9 için 16lık tabanda açık portlarcall #beklecall #beklejmp AnaKod ; Başa dön 1e1e36bf2d


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Nicole Schmitz
 • Parfait Arcouet
  Parfait Arcouet
 • Asad seo
  Asad seo
 • Firoz Gualmhussein
  Firoz Gualmhussein
 • Happyml
  Happyml
bottom of page