top of page

Support Group

Public·262 members

Stanari U Slonu Pdf Download [EXCLUSIVE]


Download File ->>->>->> https://urlin.us/2tyU94Stanari U Slonu Pdf Download [EXCLUSIVE]


Stanari u slonu: zbirka priÄa i pjesmica za djecu


Stanari u slonu je knjiga za djecu koju je napisao Dubravko HorvatiÄ, a ilustrirao Ivan Vitez. Knjiga se sastoji od 14 kratkih priÄa i 14 pjesmica koje su namijenjene mlaÄem Åkolskom uzrastu. Knjiga je dobitnik nagrade "Grigor Vitez" za 1969. godinu i uvrÅtena je u lektiru za drugi razred osnovne Åkole.


Naslovna priÄa Stanari u slonu govori o tome kako su se razliÄite Åivotinje uselile u napuÅtenog slona koji je ostao u parku nakon cirkusa. MeÄu stanarima su bili miÅ, vjeverica, sova, krtica, zec i drugi. Oni su se slagali i pomagali jedni drugima, dok im nije doÅao medvjed koji je htio da svi odu i da on bude jedini stanar. Åivotinje su se zajedno suprotstavile medvjedu i uspjele ga otjerati.


Ostale priÄe i pjesmice u knjizi su takoÄer duhovite i pouÄne. One govore o raznim temama kao Åto su prijateljstvo, maÅta, ljubav prema prirodi, poÅtovanje razliÄitosti, hrabrost, znatiÅelja i drugo. Knjiga je pisana jednostavnim i slikovitim jezikom koji privlaÄi paÅnju djece i potiÄe ih na razmiÅljanje i osjeÄanje.


Knjigu Stanari u slonu moÅete besplatno preuzeti ili pogledati u PDF formatu na web stranici HRlektire.com[^2^]. TakoÄer moÅete proÄitati recenzije i ocjene knjige na Goodreads.com[^3^] ili pogledati slikovnicu za samostalno Äitanje na Issuu.com[^4^]. Knjiga je dostupna i u tiskanom izdanju kod izdavaÄa Alfa d.d.U nastavku Äemo vam predstaviti neke od priÄa i pjesmica iz knjige Stanari u slonu.


Jedna od priÄa je Zvijezda repatica koja govori o tome kako je jedna zvijezda pala s neba i zavrÅila u jezeru. Ribar ju je pronaÅao i odnio kuÄi, misleÄi da je to dragulj. MeÄutim, zvijezda je bila tuÅna jer joj je nedostajalo nebo i druge zvijezde. Ribar ju je vratio u jezero, a zvijezda je ponovno zasjala na nebu.


Jedna od pjesmica je Pjesma o kornjaÄi koja govori o tome kako je kornjaÄa spora, ali i mudra i strpljiva. Ona se ne Åuri i ne nervira, veÄ uÅiva u svakom trenutku. Ona kaÅe: "Ja sam kornjaÄa / I to mi nije mana / Jer ja sam spora / Ali sam pametna".


Knjiga Stanari u slonu je zabavna i edukativna knjiga koja Äe oduÅeviti djecu i odrasle. Ona nudi mnogo prilika za razgovor, igru, crtanje i pisanje. Ona takoÄer potiÄe ljubav prema Äitanju i knjiÅevnosti.Da bismo vam joÅ viÅe pribliÅili knjigu Stanari u slonu, donosimo vam nekoliko zanimljivosti o autoru i ilustratoru.


Dubravko HorvatiÄ je bio hrvatski knjiÅevnik, novinar, urednik i prevoditelj. RoÄen je 1929. godine u Zagrebu, a umro je 2004. godine u Rijeci. Napisao je viÅe od 40 knjiga za djecu i mladeÅ, meÄu kojima su najpoznatije Stanari u slonu, Zeleni pas, Äarobnjak iz Oza i DjeÄak koji je spavao sto godina. Dobio je mnoge nagrade za svoje djelo, kao Åto su "Grigor Vitez", "Mato Lovrak", "Ivana BrliÄ-MaÅuraniÄ" i "Zlatna sova".


Ivan Vitez je bio hrvatski slikar i ilustrator. RoÄen je 1937. godine u Zagrebu, a umro je 2010. godine u Rijeci. Ilustrirao je viÅe od 200 knjiga za djecu i odrasle, meÄu kojima su Stanari u slonu, Zeleni pas, Äarobnjak iz Oza i DjeÄak koji je spavao sto godina. Njegov stil je bio prepoznatljiv po bogatim bojama, dinamiÄnim kompozicijama i humoristiÄnim detaljima.


Knjiga Stanari u slonu je jedna od onih knjiga koje se pamte cijeli Åivot. Ona nas podsjeÄa na ljepotu djetinjstva, maÅte i prijateljstva. Ona nas uÄi da budemo dobri, hrabri i mudri. Ona nas zabavlja i nasmijava. Ona nas Äini sretnima. 061ffe29dd


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Nicole Schmitz
 • Parfait Arcouet
  Parfait Arcouet
 • Asad seo
  Asad seo
 • Firoz Gualmhussein
  Firoz Gualmhussein
 • Happyml
  Happyml
bottom of page